השתלמות מטפלים בנושא פטריות מרפא ומערכת העצבים – מאי 2019