השתלמות סרטן שד למטפלים במיקוליביה – הביולוגיה של סרטן שד – דצמבר 2019