פלאורוטוס לטיפול בילדים עם דלקת זיהומית כרונית בדרכי הנשימה

מטרות:

זיהומים חוזרים ונשנים בדרכי נשימה (RRTIs – Recurrent Respiratory Tract Infections) הינם בעלי תרומה משמעותית לתחלואה בקרב ילדים. קיימים בשוק תוספי תזונה טבעיים המשמשים למניעת RRTIs, אבל רק מעטים מהם נחקרו ונמצאו יעילים קלינית.

חומרים ושיטות:

במחקר כפול סמיות, מבוקר פלצבו, אקראי, שנערך בשנת 2012 במספר מרכזים רפואיים במקביל ופורסם בפברואר 2013, נבדקו 175 ילדים (בני 5.65 ± 2.39 שנים) שסבלו מיותר מ-5 זיהומים בדרכי הנשימה שהתרחשו במהלך 12 החודשים שקדמו לתחילת המחקר. הילדים חולקו באופן אקראי לקבוצה פעילה, שטופלה בסירופ Imunoglukan P4H® (אשר הכיל תמצית פלאורן (β-גלוקן) מפטריית המרפא Ostreatus Pleurotus בשילוב עם ויטמין C), או לקבוצת פלצבו (אשר קיבלה סירופ שהכיל ויטמין C בלבד). הילדים נבדקו במשך 3 פעמים במהלך 12 חודשים, ובכל ביקור מולאו שאלונים ונלקחו דגימות דם לבדיקת פרמטרים חיסוניים.

תוצאות:

36% מהילדים בקבוצה הפעילה לא סבלו כלל מזיהומים בדרכי הנשימה לאורך כל הטיפול, זאת בהשוואה ל-21% בלבד בקבוצת הפלצבו (p<0.05). הטיפול בתמצית הפלאורן גם הפחית באופן משמעותי את התדירות של שפעת ומחלות דמוית שפעת וכן של מספר הזיהומים בדרכי הנשימה התחתונה. הטיפול בתמצית הפלאורן אף הביא לוויסות משמעותי הן של המערכת החיסונית ההומורלית והן של המערכת החיסונית התאית.

מסקנות:

תוצאות ממחקר זה מראות כי תמצית הפלאורן יעילה במניעת RRTIs בילדים. יתר על כן, התוצאות חשפו גם פעילות המערכת החיסונית מורכבת של הפלאורן. זהו המחקר הראשון כפול סמיות, מבוקר פלצבו בילדים עם RRTIs שהתייחס להשפעות המונעות של pleuran על תחלואה הנגרמת על ידי זיהומים בדרכי הנשימה.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261366

לקריאת תקצירי מחקרים נוספים אודות פטריית המרפא פלאורוטוס